ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:19โดยนฤมล สมบูรณ์   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 19:23 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 497,800  บาท  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546


Comments