ประชาสัมพันธ์


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2563 01:54โดยนฤมล สมบูรณ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน

โพสต์1 ก.ค. 2562 04:39โดยนฤมล สมบูรณ์


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 01:19โดยนฤมล สมบูรณ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 ประจำปีงบประมาณ  2561

รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

โพสต์6 ธ.ค. 2560 19:03โดยประสาน อรุณศรีสุขสันต์

รายละเอียดสามารถ Download ได้จากลิ้งด้านล่าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:19โดยนฤมล สมบูรณ์   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 19:23 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 497,800  บาท  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

โพสต์18 เม.ย. 2560 23:45โดยนฤมล สมบูรณ์

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน  ของสพป.อุทัยธานี  เขต  1  ปีงบประมาณ 2560   

1-10 of 24