แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
--------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3775 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 ก.ค. 2562 02:14 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  24098 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 มิ.ย. 2562 20:58 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3904 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 ก.ค. 2562 02:27 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  4 มิ.ย. 2562 23:23 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments