แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2562
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563


------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
 ปีงบประมาณ 2562
 
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563


------------------------------------------

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ 2561
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5763 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 ก.ค. 2562 02:48 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 01:52 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  428 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 01:56 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments